Ako prispieť

Keďže Ghetto k2 má byť pre autorov otvoreným priestorom na vyjadrenie, je na mieste otázka – ako na to? Základom je byť zaregistrovaný ako prispievateľ. Registráciu zvládne každý bez pomoci administrátora. Po registrácií a prihlasení sa môžete ihneď pustiť do písania článku.

Písanie je úplne jednoduché. Súčasťou systému je nenáročný editor článkov, ktorého používanie vyžaduje minimálnu snahu na pochopenie. Je nutné si uvedomiť zvláštnosti internetového textu, a preto:

Shift+enter: neurobí veľký (internetový = prázdny riadok) odsek.
Enter: urobí takýto odsek (vynechá riadok).
Shift+medzerník: vytvorí nedeliteľnú medzeru, slúži na posúvanie začiatku riadku.
Medzernik: urobí klasickú medzeru. Ak dáte viac klasickych medzier za sebou, tak sa budú vždy správať iba ako jedna.

Treba však dbať na gramatiku a úpravu. A hlavne je nutné vložiť do príspevku Značku MORE. V grafickom editore sa nachádza v tlačidlovej lište a vyzerá ako dva obdlžníky predelné prerušovanou čiarou, v negrafickom editore je to nápis MORE.

Najlepšie, ak ho vložíte na koniec odstavca s tým, že sa pred ním nachádza aspoň jedna medzera.

Po rozhodnutí sa, že príspevok publikujete, odošlite žiadosť editorovi. Ten sa na článok pozrie, opraví pripadné chyby (technické záležitosti, úprava…) a následne váš príspevok publikuje. Časom (keď sa so systémom naučíte pracovať) môžete byť povyšený na autora alebo editora, čo v konečnom dôsledku znamená, že bude môcť priamo publikovať svoje články.

Vkladanie obrázkov.

Momentálne je to samostatná kapitola. Ak je už obrázok uložený niekde na internete, nie je problém vložiť ho cez rozhranie editora (tlačitko obrázku). Ak sa obrázok, ktorý chcete vložiť, nachádza iba na vašom disku, môžete ho vložiť cez tlačitko Obrázky.

Povýšenie na „autora“

Autor už nemusí o publikovanie článku žiadať editora. Kvôli zabezpečeniu systému však od záujemcov o tento stav vyžadujeme isté skúsenosti.

  • Aspoň tri práce schválené ktorýmkoľvek z editorov (momentálne: DaMage, Gnaag, filo)
  • Zatrieďovanie tvorby do kategórií. V pravom menu zaškrtnutie vhodnej kategórie podľa typu článku.
  • Používanie <!–more–> v článkoch. Musí obsahovať každý článok. Oddeľuje text zobrazovaný na hlavnej stránke.
  • Sympatie redakčnej rady… 😀 Nie je to až také ťažké, no nič radšej nepodceňte.
Povýšenie na „editora“

Tento proces je zložitejší, pretože editor už nesie reálnu zodpovednosť. „Zdatnejší“ editor je dokonca schopný značne poškodiť celý systém.

  • Aspoň desať prác publikovaných už ako autor. Tieto práce nesmú byť typograficky a gramaticky chybné.
  • Osobný kontakt aspoň s jedným z administrátorov (DaMage, Gnaag), vítaný je kontakt s editormi (filo).
  • Schválenie povýšenia absolútnou väčšinou redakčnej rady (administrátor a editori)
Povýšenie na „administrátora“

😀

Redakcia nezaručuje, že po splnení požiadaviek budete automaticky „povýšení“. Ak sa Vám Váš aktuálny stav nepáči a netušíte, prečo sme Vás stále neuznali autorom, prípadne editorom, ozvite sa na e-mail moskom@centrum.sk

Nie je možné pridávať komentáre.